Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11976
Title: Sử dụng phương pháp giải hệ phương trình có vô số nghiệm để chứng minh bản chất của phương pháp lược bỏ bớt chất trong hóa học
Authors: Trần, Văn Thanh Hoài
Cao, Nguyễn Hoàng Yến
Keywords: Sử dụng phương pháp
Giải hệ phương trình
Vô số nghiệm
Phương pháp
Hóa học
Lược bỏ bớt chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 11 .- Tr.14-17
Abstract: Phương pháp lược bỏ bớt chất được sử dụng phổ biến rộng rãi trong hóa học để giải các bài toán hóa học có đặc điểm chung là số ẩn nhiều hơn số phương trình được thiết lập. Tuy nhiên việc trình bày tự luận phương pháp này vẫn còn khó hiểu do đó nhiều người khó chấp nhận phương pháp này. Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra phương pháp giải hệ phương trình toán học có vô số nghiệm nhằm chứng minh bản chất toán học của phương pháp lược bỏ bớt chất để giúp người đọc hiểu rõ hơn và có thể trình bày phương pháp này một cách logic.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11976
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_227.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.