Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11985
Title: Chủ động chuyển giao
Authors: Giang Thanh
Keywords: Chuyển giao
Kinh doanh
Thế hệ sau
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 02 .- Tr.45-49
Abstract: Xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, sau ba thập niên, ông Lê Thanh Thản vẫn hoàn toàn xa lạ với các khái niệm tài chính hiện đại. Làm sao để công ty mở rộng mà không phụ thuộc vào nhà sáng lập? Câu trả lời: Chuyển giao kinh doanh cho thế hệ sau khi có thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11985
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.