Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11988
Title: Vai trò mới
Authors: Quốc Khánh
Keywords: Vai trò mới
Thế hệ thứ hai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 02 .- Tr.56-59
Abstract: Thế hệ thứ hai đang tham gia điều hành ở công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Golf Long Thành, doanh nghiệp 40 năm tuổi do ông bà Lê Văn Kiểm-Trần Cẩm Nhung sáng lập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11988
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.132.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.