Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1201
Title: Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong khu vực công
Authors: Nguyễn, Văn Kiều
Phạm, Hồng Quý
Hoàng, Đình Minh
Keywords: Khu vực công
Cán bộ lãnh đạo
Kinh nghiệm quốc tế
Phát triển nguồn nhân lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.22-24
Abstract: Thực tế cho thấy, các quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Nhật, Singapore đều chú trọng đến phát triển đội ngũ lãnh đạo trong khu vực công, đây được coi là những người chịu trách nhiệm chính trong xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế, xã hội tại các quốc gia không có nhiều tài nguyên này. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong khu vực công tại một số quốc gia, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho phát triển đội ngũ cán bộ cho Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1201
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_803.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.94.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.