Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1201
Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong khu vực công
Tác giả: Nguyễn, Văn Kiều
Phạm, Hồng Quý
Hoàng, Đình Minh
Từ khoá: Khu vực công
Cán bộ lãnh đạo
Kinh nghiệm quốc tế
Phát triển nguồn nhân lực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.22-24
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, các quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Nhật, Singapore đều chú trọng đến phát triển đội ngũ lãnh đạo trong khu vực công, đây được coi là những người chịu trách nhiệm chính trong xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế, xã hội tại các quốc gia không có nhiều tài nguyên này. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong khu vực công tại một số quốc gia, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho phát triển đội ngũ cán bộ cho Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1201
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_803.42 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.