Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12025
Nhan đề: Ứng dụng tính chất của tam giác đồng dạng để giải bài toán đồ thị trong hóa học
Tác giả: Trần, Văn Thanh Hoài
Từ khoá: Ứng dụng tính chất
Tam giác đồng dạng
Giải bài toán đồ thị
Hóa học
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 14 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Việc vận dụng kiến thức liên môn nhằm giải quyết các vấn đề hóa học là một trong các xu thế giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bài viết này, tôi xin trình bày việc ứng dụng tính chất tam giác đồng dạng trong hình học để giải quyết một số bài toán đồ thị trong hóa học.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12025
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.19 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.