Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12033
Title: Bài toán hạt trong "hộp thế một chiều" và hệ electron π liên hợp mạch hở
Authors: Võ, Thành Phong
Keywords: Bài toán hạt
Hộp thế một chiều
Hệ electron π
Liên hợp mạch hở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 15 .- Tr.12-14,17
Abstract: Những năm gần đây, trong đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học xuất hiện những bài tập đề cập đến nội dung của bài toán hạt trong “hộp thế một chiều” thuộc chương trình bậc đại học. Nhằm để giúp các bạn học sinh nắm được xu hướng và cách vận dụng của bài toán này, trong bài viết này tác giả tóm tắt những nội dung chính về mặt lý thuyết của bài toán hạt trong “hộp thế một chiều” cùng với các bài tập vận dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12033
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.