Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12073
Title: MÔ HÌNH THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THEO PHƯƠNG VỊ VÀ ỨNG DỤNG
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Đinh, Văn Lộc
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: Tổng quan đề tài:Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và các bước thực hiện. Chương 2: Giới thiệu chung về điện Mặt Trời.Trình bày sơ lược về điện năng lượng Mặt Trời và cấu taọ, phân loại, nguyên lý hoạt động của pin năng lượng Mặt Trời. Chương 3: Mô hình thu năng lượng Mặt Trời theo phương vị. Giới thiệu một số linh kiện và phần mềm, thực hiện thiết kế lắp ráp mô hình. Chương 4: Kết luận và hướng phát triển. Trình bày kết quả đạt được, ưu nhược điểm và hướng phát triển đề tài.
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12073
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.