Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1209
Title: Thuốc chống co thắc những điều cần lưu ý
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc chống co thắt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 587 .- Tr.9-10
Abstract: Thuốc chống co thắc có hai nhóm: hướng cơ và giãn cơ. Mỗi nhóm có nhiều loại thuốc, tuy cùng có cơ chế chung nhưng còn thêm một số cơ chế riêng, khác nhau về dược động học, hiệu lực, độc tính,… do vậy, cần được chú ý khi dùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1209
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.