Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12090
Title: Thiết kế máy CNC 3 trục điều khiển bằng board Mach3
Authors: Ts. Huỳnh, Thanh Tuấn
Huỳnh, Hùng Mạnh
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: Tổng quan về máy CNC trình bày giới thiệu về máy CNC và cấu trúc tổng thể của máy CNC. Chương 2: Thiết kế kết cấu máy phay gỗ CNC trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo cơ bản máy phay gỗ CNC, kết cấu cơ khí và phần giao diện. Chương 3: Sơ lược về phần mềm Mach3 trình bày giao diện làm việc và cách khai báo các thông số cho phần mềm điều khiển Mach3. Kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu. Chương 4: Kết luận về các kết quả thu được và mặt hạn chế .
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12090
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.