Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12099
Title: Thiết kế hệ thống bán tự động kết nối wifi ứng dụng trong thủy canh tĩnh
Authors: Vương & Nguyễn, Tấn Sĩ & Thanh Phong
Dương, Thị Ngọc Hân
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung luận văn xoay quanh tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thông số kỹ thuật của hai module cảm biến DHT11, photodiode và các vi điều khiển. Và sau đó tiến hành thưc hiện lắp ráp các linh kiện để phát triển đề tài Thiết kế hê thống bán tự động kết nối wifi ứng dụng trong thuỷ canh tĩnh.
Description: 37tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12099
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.