Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12099
Nhan đề: Thiết kế hệ thống bán tự động kết nối wifi ứng dụng trong thủy canh tĩnh
Tác giả: Vương & Nguyễn, Tấn Sĩ & Thanh Phong
Dương, Thị Ngọc Hân
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nội dung luận văn xoay quanh tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thông số kỹ thuật của hai module cảm biến DHT11, photodiode và các vi điều khiển. Và sau đó tiến hành thưc hiện lắp ráp các linh kiện để phát triển đề tài Thiết kế hê thống bán tự động kết nối wifi ứng dụng trong thuỷ canh tĩnh.
Mô tả: 37tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12099
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.