Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1210
Title: Cây Óc chó
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Óc chó
Dược liệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 587 .- Tr.10-11
Abstract: Bài viết giới thiệu những công dụng của cây Óc chó dùng trong y học cổ truyền, y học hiện đại. Một số bài thuốc chữa được bệnh từ cây Óc chó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1210
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.