Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12111
Title: Áp dụng phương pháp tách - ghép phân tử để giải quyết một số bài toán hóa học hữu cơ phức tạp
Authors: Trần, Văn Thanh Hoài
Keywords: Áp dụng phương pháp
Tách phân tử
Ghép phân tử
Giải quyết
Một số bài toán
Hóa học hữu cơ phức tạp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 18 .- Tr.9-12
Abstract: Việc soạn - giải bài tập hóa học có thể ví như một cuộc đấu trí giữa người ra đề và người giải đề. Thông qua một chuỗi các tư duy sáng tạo đưa ra - giải quyết vấn đề mà làm cho tư duy người học phát triển. Với các bài toán học phức tạp như hiện nay đòi hỏi học sinh cần sáng tạo các phương pháp mới nhằm giải quyết các bài toán này một cách nhanh nhất để đáp ứng với kỳ thi THPT Quốc gia hiện nay. Trong bài viết này, tôi xin trình bày phương pháp tách - ghép phân tử nhằm giải quyết một số bài toán hóa học hữu cơ phức tạp trong đề thi THPT Quốc gia năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12111
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.