Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12122
Title: Tiếng hót sơn ca
Authors: Quốc Khánh
Keywords: Tiếng hót sơn ca
Sơn Ca Media
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 05 .-Tr.42-44
Abstract: 15 năm hoạt động, Sơn Ca Media là công ty điện tử tồn tại được trên thị trường nghe -nhìn qua các vòng đời sản phẩm từ đầu DVD, karaoke nhờ đầu tư cho nghiên cứu thiết kế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12122
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.