Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12127
Title: Lật đổ mô hình đầu tư mạo hiểm
Authors: Konrad Alex
Keywords: Lật đổ
Mô hình đầu tư mạo hiểm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 05 .-Tr.65-71
Abstract: Chỉ trong một thập kỷ, Andreessen Horowitz đã đầu tư vào hàng loạt công ty khởi nghiệp thành công nhất - Facebook, Instagram, Airbnb, Lyft, Skype, Slack - và tạo ra nhiều kẻ thù ở thung lũng Silicon. Để duy trì vị thế dẫn đầu, công ty đang có nước đi bất thường là từ bỏ hình tượng đầu tư mạo hiểm của mình - và chơi những ván bài lớn hơn, rủi ro hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12127
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.