Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12139
Nhan đề: Robot khắp muôn nơi
Tác giả: Tindera Michela
Từ khoá: Robot khắp muôn nơi
Thị trường phẫu thuật
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 05 .-Tr.106-107
Tóm tắt: Suốt 20 năm qua, Intuitive Surgical chiếm lĩnh toàn thị trường. Giờ đây, thị trường phẫu thuật đang dần trở nên đông đúc hơn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12139
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.49 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.