Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1216
Title: Mục tiêu cổ phần hóa, một số bất cập và kiến nghị với Bộ Công Thương về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp
Authors: Dương, Đức Tâm
Keywords: Cổ phần hóa
Doanh nghiệp
Bộ Công thương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.28-30
Abstract: Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước là yêu cầu cấp bách của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Doanh nghiệp nhà nước chiếm lĩnh những vị trí quan trọng của nền kinh tế, được Nhà nước giao phó vai trò chủ đạo, được Nhà nước đầu tư một khối lượng vốn lớn. Song trên thực tế doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực sự phát huy tốt vai trò nòng cốt, đa số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, gây thất thoát tài sản Nhà nước một cách nghiêm trọng. Vì vậy, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là giải pháp quan trọng để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tăng cường sự giám sát của xã hội, của cổ đông đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1216
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_740.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.