Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12208
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội
Authors: Lưu, Thị Minh Ngọc
Nguyễn, Phương Mai
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Ý định khởi nghiệp
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.60-68
Abstract: Bài viết này nhằm khám phá và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh đang học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) là căn cứ hình thành mô hình nghiên cứu trong khuôn khổ bài viết này. Kết quả khảo sát 448 sinh viên cho thấy thái độ cá nhân, kiến thức và kinh nghiệm có ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Bên cạnh đó, tính cách cá nhân hay nghề nghiệp của bố mẹ cũng có tác động một phần nhỏ đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12208
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.