Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1221
Title: Dự báo những vấn đề y khoa bùng nổ trong năm 2018
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Y khoa
Dự báo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 587 .- Tr.22-23
Abstract: Tụy nhân tạo đã giúp ích cho bệnh nhân đái tháo đường, máy tạo nhịp hỗ trợ người bị chứng ngưng thở khi ngủ và liệu pháp gen giúp chữa mù mắt. Những thành tựu này sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe người bệnh năm 2018. Các chuyên gia của Cleverland Clinic đã cùng nhau đưa ra dự báo về những sự kiện y khoa mới trong năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1221
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.