Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12215
Title: Một số vướng mắc khi áp dụng pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Authors: Trần, Chủng
Keywords: Quản lý nhà nước
Hoạt động xây dựng
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Luật Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 317+318 .- Tr.13-16
Abstract: Theo quy định tại Điều 50 của Luật Xây dựng 2014, trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đọan gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12215
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_460.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.