Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12217
Title: Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975 trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Tinh thần dân tộc
Đại thắng mùa xuân
Xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 317+318 .- Tr.17-18
Abstract: Năm 1858, các pháo hạm Pháp tấn công vào Đà Nẵng, lớp lớp quân dân yêu nước anh dũng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm và bao người đã ngã xuống, hy sinh xương máu trên mãnh đất này để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975- kể từ phút chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng tiến vào dinh Độc lập - đã đánh dấu chiến thắng vĩ đại của một chặng đường dài đầy hy sinh dũng cảm... của dân tộc ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12217
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_310.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.