Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hoàng Anh-
dc.contributor.authorPhạm, Đức Anh-
dc.date.accessioned2019-09-03T02:26:30Z-
dc.date.available2019-09-03T02:26:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12223-
dc.description.abstractNghiên cứu thực hiện kiểm chứng tác động của dòng kiều hối tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Thông qua việc sử dụng mô hình ARDL cho chuỗi dữ liệu theo quý trong giai đoạn 1996 – 2016, nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ phi tuyến dạng chữ U ngược trong dài hạn giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Cụ thể, dòng kiều hối chảy vào một ngưỡng nhất định có thể kích thích tăng trưởng thông qua tăng cường vốn đầu tư và nhân lực, mở rộng hoạt động trung gian tài chính và thúc đẩy tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu dòng kiều hối chảy vào vượt qua điểm ngưỡng đó, tác động trên sẽ chuyển hướng tiêu cực do có thể gây ra tâm lý ỷ lại và những hệ lụy của “căn bệnh Hà Lan”. Ngoài ra, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về vai trò xúc tác của phát triển tài chính trong mối quan hệ giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.24-39-
dc.subjectKiều hốivi_VN
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi_VN
dc.subjectPhát triển tài chínhvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectARDLvi_VN
dc.titleKiểm chứng tác động của kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mô hình ARDLvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.