Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12224
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Thái Huy-
dc.date.accessioned2019-09-04T00:19:20Z-
dc.date.available2019-09-04T00:19:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12224-
dc.description.abstractHầu hết các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán thường giả định sự điều chỉnh đối xứng giữa hai biến số. Mục đích nghiên cứu này nhằm kiểm chứng sự hiện diện tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán tại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu theo tháng, giai đoạn tháng 01/2001 – 01/2017 và phương pháp NARDL, kết quả khẳng định sự tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa các biến số, gồm: Giá chứng khoán, thành phần dương và âm của tỷ giá hối đoái, cung tiền và lạm phát. Thêm vào đó, các kết quả cũng chỉ ra giá chứng khoán phản ứng bất đối xứng trước sự tăng giá và giảm giá nội tệ; trong dài hạn, tác động của sự tăng giá nội tệ lên giá chứng khoán mạnh hơn tác động của sự giảm giá nội tệ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.40-62-
dc.subjectThị trường chứng khoánvi_VN
dc.subjectThị trường ngoại hốivi_VN
dc.subjectBất đối xứngvi_VN
dc.subjectNARDLvi_VN
dc.titleBằng chứng mới về tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên chứng khoán tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.