Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12232
Title: Sinh thái học tư duy
Authors: Epstein, Mikhail
Ngân Xuyên
Keywords: Sinh thái học tư duy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 6 .- Tr.31-34
Abstract: Câu nói "cách tiếp cận sinh thái" ngày nay thường được dùng theo nghĩa rộng, thậm chí là nghĩa bóng. Các nguyên tắc của "tư duy sinh thái" đã vượt ra ngoài các vấn đề môi trường khi áp dụng cho xã hội và văn hóa. Nghĩa thông thường của cách nói "sinh thái học văn hóa" được dùng trong các bài viết và bài nói của viện sĩ Dmitry Likhachev, nhà thơ Andrei Voznesensky và các tác giả nổi tiếng đáng kính khác là sự bảo tồn những sách vở, tranh tượng, nhà cửa và các công trình kiến trúc khác của quá khứ. Đây là một nhiệm vụ cấp bách và cao cả, nhất là nếu tính đến việc chế độ Xô-viết đã quên lãng và hủy hoại di sản văn hóa Nga bao lâu nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12232
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.