Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12233
Title: Tại sao không so sánh?
Authors: Friedman, Susan Standford
Phạm, Phương Chi (dịch)
Keywords: Văn học so sánh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 6 .- Tr.35-49
Abstract: Tại sao không so sánh? là một câu hỏi đầy mâu thuẫn, đó là một cụm từ có thể được hiểu theo hai nghĩa, các nghĩa này phụ thuộc vào việc nhấn mạnh một mặt là vào các lí do của việc không so sánh là gì và mặt khác là vào việc tại sao chúng ta không nên so sánh và cái giá của việc chúng ta không so sánh là gì? Đằng sau câu hỏi này là những vấn đề cơ bản hơn liên quan đến nhận thức luận và phương pháp luận. Chúng ta có ý định gì khi dùng từ so sánh, việc so sánh của chúng ta có ảnh hưởng gì và trong thực tế chúng ta tiến hành so sánh như thế nào? "Chúng ta" ở đây là những người làm việc trong lĩnh vực tri thức, những người phải đối mặt việc sự lựa chọn có hay không so sánh; trong bài viết này, tôi không nói về những người nghiên cứu cách thức và lí do các cá nhân hay các xã hội dùng so sánh và hệ quả của so sánh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12233
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.