Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12237
Title: Preparation and potential applications of Fe3O4@UiO-66 nanoparticles
Authors: PGS. TS. Bùi , Thị Bửu Huê, Fa-Kuen Shieh Giáo sư
Danh, La Đức Thành
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các khung hữu cơ Metal–organic frameworks (MOFs) đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc thiết kế các đầu dò điều trị chẩn đoán và điều trị ung thư nhờ các đặc tính độc đáo của chúng, bao gồm các cấu trúc và thành phần linh hoạt, kích thước hạt và lỗ chân lông, độ xốp lớn, diện tích bề mặt cao và khả năng phân hủy sinh học nội tại. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh các vật liệu tổng hợp vỏ - lõi Fe3O4@UiO-66 dựa trên MOF mới được chế tạo bằng sự phát triển tại chỗ của lớp vỏ UiO-66 MOF trên lõi Fe3O4 để làm suy giảm các gốc tự do. hứa hẹn nhiều tiềm năng trong các ứng dụng y sinh.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12237
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.