Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12282
Nhan đề: Tài nguyên và môi trường số 02
Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12282
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn12.06 MBAdobe PDF
_file_Mục lục194.57 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.