Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1233
Title: Viêm xoang ở trẻ em
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Trẻ em
Viêm xoang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 588 .- Tr.20-21
Abstract: Viêm xoang ở trẻ em xảy ra quanh năm và có thể gây ra các biến chứng, thậm chí nguy hiểm. Tuy vậy qua phân tích những căn nguyên, triệu chứng viêm xoang ở trẻ em cho thấy bệnh này có thể phòng ngừa được.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1233
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.220.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.