Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12330
Title: Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng anh
Authors: Nguyễn, Chiến Thắng
Keywords: Dạy các tình huống
Cộng tác
Phương trình bậc hai
Lớp 10
Tiếng Anh
Group activity
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 442 .-Tr. 48-51,43
Abstract: Theo [1], môn Ngoại ngữ giúp học sinh (HS) hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước. Theo [2], mục tiêu cơ bản của Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh là giúp HS hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kĩ năng nghe, nói đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Cũng theo Dự thảo này, tiếng Anh đồng thời còn là công cụ để dạy và học các môn học khác, đặc biệt là môn Toán và các môn khoa học tự nhiên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12330
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.