Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1237
Title: Tăng huyết áp động mạch phổi phát hiện bằng “mũi điện tử”
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Tăng huyết áp
Động mạch phổi
Mũi điện tử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 588 .- Tr.30
Abstract: Mũi điện tử hoạt động dựa vào nguyên lý của khứu giác và có khả năng chẩn đoán nhanh 17 bệnh lý, trong đó có bệnh tăng huyết áp động mạch phổi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1237
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_657.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.