Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12500
Nhan đề: Stability for bang-bang control problems of partial differential equations
Tác giả: Nguyễn, Thành Quí
Wachsmuth, Daniel
Từ khoá: Control problem
Bang-bang control
Semilinear partial differential equation
Perturbed control problem
Linear perturbation
Solution stability
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Optimization;3 .- p. 1-21
Tóm tắt: In this paper, we investigate solution stability for control problems of par tial differential equations with the cost functional not involving the usual quadratic term for the control. We first establish a sufficient optimality condition for the optimal control problems with bang-bang controls. Then we obtain criteria for solution stability for the optimal control problems of bang-bang controls under linear perturbations. We prove Hölder stability of optimal controls in L1.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12500
ISSN: 1029-4945
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.73 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.