Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12519
Nhan đề: Ball Milling Treatment of Black Dross for Selective Dissolution of Alumina in Sodium Hydroxide Leaching
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Nhi
Nguyễn, Thị Hồng
Lee, Man Seung
Từ khoá: Black dross
Ball milling
Leaching
NaOH solution
Aluminum
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Processes;6 .- p. 1-11
Tóm tắt: A process consisting of ball milling followed by NaOH leaching was developed to selectively dissolve alumina from black dross. From the ball milling treatment, it was found that milling speed greatly affected the leaching behavior of silica and the oxides of Ca, Fe, Mg, and Ti present in dross. The leaching behavior of the mechanically activated dross was investigated by varying NaOH concentration, leaching temperature and time, and pulp density. In most of the leaching conditions, only alumina and silica were dissolved, while the leaching percentage of other oxides was negligible. The leaching percentage of silica decreased rapidly to nearly zero as pulp density increased to 100 g/L. At the optimum leaching conditions (5 M NaOH, 50 °C, 2 h, pulp density of 100 g/L), the purity of Al in the leaching solution was higher than 98%, but the leaching percentage of alumina was only 35%
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12519
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_9.99 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.