Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12637
Nhan đề: General one-loop formulas for decay h→Zγ
Tác giả: Lê, Thọ Huệ
Nguyễn, Thanh Phong
Arbuzov, A. B.
Hoàng, Ngọc Long
Đặng, Trung Sĩ
Trịnh, Thị Hồng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: The European Physical Journal C;78 .- p. 1-24
Tóm tắt: Radiative corrections to the decay h→Zγh→Zγ are evaluated in the one-loop approximation. The unitary gauge is used. The analytic result is expressed in terms of the Passarino-Veltman functions. The calculations are applicable for the Standard Model as well for a wide class of its gauge extensions. In particular, the decay width of a charged Higgs boson H±→W±γH±→W±γ can be derived. The consistence of our formulas and several specific earlier results is shown.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12637
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_400.09 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.