Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1286
Title: Cây Chấp
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Chấp
Citrus aurantium
Cây Toan chanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 591 .- Tr.12
Abstract: Bài viết mô tả hình thái cây Chấp. Dùng cây Chấp có thể điều trị được một số bệnh: trường vị tích nhiệt, bụng đầy táo bón, chứng táo báo lâu ngày do nhiệt kế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1286
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.