Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12947
Title: Một số kiến thức lý thuyết tổng hợp thường gặp trong các đề thi THPT quốc gia
Authors: Nguyễn, Duy Phước
Keywords: Một số kiến thức
Lý thuyết tổng hợp
Các đề thi THPT quốc gia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 22 .- Tr.1-5,11
Abstract: Trong đề thi THPTQG những năm qua các câu hỏi lý thuyết chiếm từ 50-60% bởi vậy khi học chắc chắn về lý thuyết, học sinh sẽ có thể dễ dàng lấy điểm trong đề thi ở những câu hỏi về kiến thức cơ bản. Việc nắm chắc kiến thức lý thuyết hóa học có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết này xin giới thiệu một số kiến thức lý thuyết thường gặp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12947
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.