Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12950
Title: Bài toán hạt trong giếng thế tròn và hệ Electron - π liên hợp, phẳng, vòng
Authors: Võ, Thành Phong
Keywords: Bài toán hạt
Giếng thế tròn
Hệ electron
π liên hợp
Phẳng
Vòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 22 .- Tr.6-8
Abstract: Trong số 15 (315)/2018, tác giả đã có dịp giới thiệu bài viết: “Bài toán hạt trong hộp thế một chiều và hệ e - π liên hợp, mạch hở”. Nhằm giúp các bạn học sinh tiếp cận một cách đầy đủ về dạng bài tập đề cặp đến một số vấn đề về mô hình hệ electron - (e - π) liên hợp, trong bài viết này tác giả xin giới thiệu tiếp: “Bài toán hạt trong giếng thế tròn và hệ e - π liên hợp, phẳng, vòng” cùng với các bài tập được trích trong các tài liệu, các đề thi những năm gần đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12950
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.