Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12950
Nhan đề: Bài toán hạt trong giếng thế tròn và hệ Electron - π liên hợp, phẳng, vòng
Tác giả: Võ, Thành Phong
Từ khoá: Bài toán hạt
Giếng thế tròn
Hệ electron
π liên hợp
Phẳng
Vòng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 22 .- Tr.6-8
Tóm tắt: Trong số 15 (315)/2018, tác giả đã có dịp giới thiệu bài viết: “Bài toán hạt trong hộp thế một chiều và hệ e - π liên hợp, mạch hở”. Nhằm giúp các bạn học sinh tiếp cận một cách đầy đủ về dạng bài tập đề cặp đến một số vấn đề về mô hình hệ electron - (e - π) liên hợp, trong bài viết này tác giả xin giới thiệu tiếp: “Bài toán hạt trong giếng thế tròn và hệ e - π liên hợp, phẳng, vòng” cùng với các bài tập được trích trong các tài liệu, các đề thi những năm gần đây.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12950
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.