Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12990
Title: Một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Giáo dục
Giá trị
Văn hóa truyền thống
Sinh viên
Sinh viên dân tộc thiểu số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 449 .-Tr. 42-45
Abstract: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số giúp các em nhận thức được các giá trị văn hóa độc đáo, tinh thần tự hào, tự tôn văn hóa truyền thống của dân tộc mình, giúp sinh viên tự tin hòa nhập vào môi trường học tập ở các trường đại học, cao đẳng và môi trường làm việc sau khi ra trường. Giảng viên cần tạo điều kiện giúp sinh viên vượt qua rào cản ngôn ngữ, phát huy vốn hiểu biết văn hóa và năng lực thực hành văn hóa trong các hoạt động của nhà trường. Giáo dục giá trị văn hóa cho sinh viên dân tộc góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12990
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.