Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13017
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mần non trường cao đẳng Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: Rèn luyện nghiệp
Sư phạm
Ngành giáo dục mần non
Trường cao đẳng Sơn La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 450 .- Tr.29-32,23
Abstract: Đối với mỗi sinh viên (SV), bên cạnh học các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thì việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng. Bài viết đề cập một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo năng lực nghề cho sv ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sơn La.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13017
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.