Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13019
Title: Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
Authors: Nguyễn, Thị Trúc Minh
Keywords: Biện pháp
Năng lực dạy học
Số học cho sinh viên
Ngành giáo dục tiểu học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 450 .- Tr.37-40,36
Abstract: Ở trường phổ thông, môn Toán có vai trò, vị trí quan trọng trong việc góp phần hình thành và phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực (NL) người học. Trong chương trinh môn Toán ở tiểu học, nội dung số học có vai trò là kiến thức nền tảng cho quá trình dạy học các mạch kiến thức còn lại. Nội dung số học có các nhiệm vụ: trang bị cho học sinh tiểu học (HSTH) các kiến thức cơ bản về số tự nhiên, phân số, số thập phân; hình thành và rèn luyện cho HSTH kĩ năng thực hành tính nhẩm, thực hiện các phép tính về số tự nhiên, phân số, số thập phân,... Do vậy, việc đề xuất các biện pháp phát triển năng lực dạy học (NLDH) số học cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục tiểu học (GDTH) là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13019
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.