Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13028
Nhan đề: Mệnh đề đúng - sai Este - Lipit
Tác giả: Nguyễn, Văn Hồng
Từ khoá: Mệnh đề đúng - sai
Este
Lipit
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 02 .- Tr.22-23
Tóm tắt: Tác giả liệt kê các loại mệnh đề đúng - sai Este - Lipit giúp người học khắc sâu lý thuyết để áp dụng vào bài tập hóa học.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13028
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_848.68 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.88.35


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.