Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13036
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên
Tác giả: Trần, Thị Hồng
Từ khoá: Chất lượng nghiên cứu khoa học
Giảng viên
Cán bộ
Đại học Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 451 .- Tr.17-23
Tóm tắt: Vai trò và vị trí của giáo dục đại học (GDĐH) nói chung và các trường đại học (ĐH) nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Các trường ĐH không chỉ có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao mà thực sự đã và đang trở thành các trung tâm nghiên cứu lớn về sản xuất tri thức mới và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần vào sự phát triển bền vững.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13036
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.87 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.