Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1304
Title: Kỷ niệm về một chuyến công du
Authors: Vũ, Phượng Dực
Keywords: Học tập kinh nghiệm
Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.111-114
Abstract: Tháng 7 năm 1962 anh Nguyễn Văn Huấn, thường gọi là Ba Huấn, là Phó Chủ tịch thường trực ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu một đoàn cán bộ đi làm việc ở Singapore, đoàn chỉ có 3 người, ngoài anh Ba hai thành viên là Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và Chánh Văn phòng ủy ban Nguyễn Sáu. Họp đoàn anh Ba nói: “Anh Sáu Dân" đang ở Paris điện về yêu cầu tôi dẫn đoàn đi thăm nước bạn trong hai ngày để học hỏi kinh nghiệm phát triển nhà ở - nhà cho người thu nhập thấp, giải tỏa nhà trên kinh rạch; còn ta giới thiệu chủ trương thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển khu công nghiệp vùng ven - kể cả vùng giáp ranh tỉnh Bình Dương”.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1304
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.