Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13041
Title: Cân bằng phản ứng oxy hóa - khử phức tạp theo phương pháp thăng bằng electron
Authors: Trần, Văn Thanh Hoài
Keywords: Cân bằng phản ứng
Oxy hóa - khử
Phương pháp
Phức tạp
Thăng bằng electron
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 03 .- Tr.4-6
Abstract: Hiện nay, cùng với sự phát triển các bài tập hóa học cả về số lượng lẫn chất lượng, các phương trình phản ứng hóa học trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là các phản ứng oxy hóa - khử. Trong bài viết này, tôi sử dụng phương pháp thăng bằng electron để cân bằng các dạng phản ứng oxy hóa - khử phức tạp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13041
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.