Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13044
Title: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Sử dụng kĩ thuật
Mảnh ghép trong dạy học
Địa lí
Sư phạm giáo dục công dân
Cao đẳng Sơn La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 451 .- Tr.45-48
Abstract: Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giảng viên (GV) và sinh viên (SV) trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Kĩ thuật dạy học tích cực là những kĩ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của sv vào quá trình dạy học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và cộng tác làm việc của SV. Kĩ thuật mảnh ghép (KTMG) là một trong nhiều kĩ thuật dạy học tích cực đã và đang được áp dụng trong nhiều môn học tại Trường Cao đẳng Sơn La.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13044
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.