Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13044
Nhan đề: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Sử dụng kĩ thuật
Mảnh ghép trong dạy học
Địa lí
Sư phạm giáo dục công dân
Cao đẳng Sơn La
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 451 .- Tr.45-48
Tóm tắt: Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giảng viên (GV) và sinh viên (SV) trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Kĩ thuật dạy học tích cực là những kĩ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của sv vào quá trình dạy học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và cộng tác làm việc của SV. Kĩ thuật mảnh ghép (KTMG) là một trong nhiều kĩ thuật dạy học tích cực đã và đang được áp dụng trong nhiều môn học tại Trường Cao đẳng Sơn La.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13044
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.96 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.