Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13063
Title: Yêu cầu khách quan của việc xây dựng luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và một số vấn đề cần quan tâm
Authors: Chu, Thành Quang
Phan, Thị Thu Hà
Keywords: Khách quan
Yêu cầu
Luật hòa giải
Đối thoại
Tòa án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 13 .- Tr.40-47
Abstract: Bài viết đưa ra những nhận định về yêu cầu khách quan của việc xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, những vấn đề pháp lý đặt ra khi xây dựng Luật này cũng được phân tích, đề cập, cùng với các thông tin, ý tưởng ban đầu về việc lựa chọn phương thức phù hợp nhất với bối cảnh cụ thể của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13063
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.