Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13065
Title: Cây xanh đô thị Việt Nam
Authors: Đàm, Thu Trang
Keywords: Kỹ thuật Cây xanh
Cảnh quan đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.20-23
Abstract: Bài báo đề cập về tổng quan cây xanh trong cảnh quan đô thị Việt Nam, bao gồm các vấn đề như vai trò và giá trị của cây xanh, phân loại cây xanh đô thị, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ cây xanh đô thị, thực trạng và những vấn đề đặt ra cho việc lựa chọn cây xanh trong thiết kế cảnh quan đô thị Việt Nam. Bài báo sẽ phân tích thực trạng phát triển cây xanh qua một số ví dụ tại các đô thị nhỏ của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13065
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_591.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.