Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13065
Nhan đề: Cây xanh đô thị Việt Nam
Tác giả: Đàm, Thu Trang
Từ khoá: Kỹ thuật Cây xanh
Cảnh quan đô thị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.20-23
Tóm tắt: Bài báo đề cập về tổng quan cây xanh trong cảnh quan đô thị Việt Nam, bao gồm các vấn đề như vai trò và giá trị của cây xanh, phân loại cây xanh đô thị, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ cây xanh đô thị, thực trạng và những vấn đề đặt ra cho việc lựa chọn cây xanh trong thiết kế cảnh quan đô thị Việt Nam. Bài báo sẽ phân tích thực trạng phát triển cây xanh qua một số ví dụ tại các đô thị nhỏ của Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13065
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_591.1 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.